Dětská scéna – úspěch v okresním i krajském kole recitační přehlídky

Akce/foto

Tina Ročková (VI. B) a Vojtěch Faltus (VIII. C) získali v okresním kole recitace ocenění s postupem do kraje. V polovině dubna se oba žáci 2. stupně zúčastnili krajské recitační přehlídky. Zde se více dařilo Vojtovi, za velmi pěkný výkon ho tříčlenná porota v Olomouci odměnila diplomem s oceněním a knižním darem.

Blahopřejeme!

E. Muroňová