Den fascinace rostlinou

Akce/foto

Den fascinace rostlinou“ - tak zněl název akce, které se zúčastnilo dne 16. 5. 2024 VI. a II. odd. školní družiny ve venkovním areálu výzkumného ústavu Agritec Plant Research s.r.o. v Šumperku. Při příchodu nás přivítal stánek s menším občerstvením, jako byla jablíčka, müsli tyčinky, sušenky a voda s citronem. Poté se žáci rozdělili do skupin po pěti, dostali startovní listinu a mohli se pustit do procházení stanovišť. K vidění  chemické pokusy, výroba bylinné soli, zkoumání půdy, pozorování rostlin mikroskopem a spousta dalšího. Nejzábavnější byla prohlídka zemědělské techniky, kde se žáci mohli posadit za volant. Žáci si také z tohoto dne odnesli domů lněná semínka na ochutnávku. Celá akce byla moc poučná, pěkná a těšíme se na příště. 

Katka Balvínová, Lenka Tůmová a Irena Stonová