Přejít k hlavnímu obsahu
x

Dárky od andělů

Akce /dárky

Stalo se již tradicí, že se naše škola v minulých letech podílela na velkém množství charitativních projektů, které dokázaly vykouzlit úsměv na tváři mnoha lidem, především však dětem, které to kvůli svým handicapům nemají v životě jednoduché.

Nynější doba je pro nás všechny nesmírně vyčerpávající a těžká. Naše země se potýká se zákeřnou nemocí Covid-19, která bere lidem sílu, naději, přináší jim pocit obrovského smutku a samoty. Právě proto jsem spolu s dětmi zorganizovala akci s názvem „Dárky od andělů“, jejímž cílem je potěšit vánočními dopisy a drobnými dárky staré a osamělé lidi
z Domova seniorů Šumperk a Diakonie ČCE Sobotín, dále pak handicapované děti navštěvující Základní a střední školu Pomněnka Šumperk, o. p. s.

Mé velké poděkování patří žákům tříd VI. B, VII. C, VIII. A, IX. B a IX. C za tvorbu krásných vánočních psaní a dárků, dále pak dětem z prvního stupně, které navštěvují třídy II. C, III. A, III. B, IV. A a V. C za půvabné obrázky plné vánoční pohody, naděje a pozitivní energie.

Mé upřímné poděkování míří k těmto paním učitelkám: Radce Kroupové, Pavle Zerzáňové, Lence Rozbrojové, Anně Jersákové, Dagmar Landsfeldové a Zdeňce Zatloukalové za jejich čas a ochotu vytvořit s dětmi něco krásného a smysluplného.

V tomto adventním čase přeji nám všem zdraví, pohodu, lásku a naději. Naděje je totiž mnohem silnější než strach.

 

                                                                Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová