Přejít k hlavnímu obsahu
x

Cyklistický kurz - květen 2022

Akce /foto

Cyklistický kurz osmého ročníků se konal od 17. 5. do 20. 5. 2022. Jako dohled s námi jeli paní učitelka Winklerová, Papoušková, Rozbrojová a pan učitel Lešingr. Vyjeli jsme v úterý okolo deváté po krátkém poučení o bezpečnosti směrem Dvůr Nové Zámky v Litovelském Pomoraví. Cestou na ubytování nás doprovázel silný déšť, kterému jsme se však statečně postavili. První den jsme ujeli okolo padesáti kilometrů. Měli jsme totiž různé zastávky. Např. jsme se stavili v Lošticích v Tvarůžkovém muzeu, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o vzniku, výrobě a historii tvarůžků. Na ubytování jsme dorazili okolo páté hodiny, kde na nás již čekala výborná večeře. Byli jsme sice úplně mokří durch, ale bylo to skvělé dobrodružství.

Druhý den už naštěstí bylo pěkně, za což jsme byli rádi a nebylo se čemu divit. Středa, co se týče výkonu, byla méně náročná. Vyrazili jsem po cyklostezkách do Sluňákova, kde jsme si dali oběd v Domě přírody Litovelského Pomoraví a prošli se po areálu, kde se nacházela spousta zajímavých konstrukcí spojených s přírodou, které navrhli známí čeští výtvarníci. Následně jsme vyrazili na Náklo.

Třetí den jsme ujeli něco okolo pětačtyřiceti kilometrů. První zastávka se uskutečnila v Uničově, kde na nás již čekala paní průvodkyně, která nás provedla radnicí a vyprávěla nám o historii tohoto města. Následně jsme se naobědvali v tamější škole. Později tohoto dne nás čekala další prohlídka, tentokrát v Mladečských jeskyních. Z jeskyní to již na ubytování trvalo chvilku. Večer jsme pak hráli hry s panem učitelem Lešingrem. Statek, na kterém jsme byli ubytováni, byl velmi pěkný a mohli jsme nahlédnout např. do stájí koní.

Čtvrtý, poslední den cyklistického kurzu, jsme najeli okolo padesáti kilometrů, které zahrnovaly naši cestu zpět do Šumperka.

Myslím si, že se cyklistický kurz velmi vydařil a budeme na něho mít pěkné vzpomínky a zážitky. Jenom pro informaci: dohromady jsme najeli 182km.

Děkujeme našim učitelům za to, že to s námi vydrželi. :)

                                                                                             Isabela Ramsey, VIII. B