Přejít k hlavnímu obsahu
x

Cyklistický kurz 14. 5. - 17. 5. 2019

Akce /foto

Ve dnech 14. - 17. 5. se 19 žáků osmých tříd, pod vedením paní učitelky M. Winklerové, J. Papouškové, L. Rozbrojové a pana učitele T.Lešingra, vydalo na cyklistický výlet na Litovelské Pomoraví. Hned první den jsme navštívili muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích, kde jsme se dozvěděli původ a vznik tvarůžků. Poté jsme jeli na naše ubytování do Mohelnice, kde jsme se si odpočinuli po náročné cestě ze Šumperka. Následující den nám počasí vůbec nepřálo. Na kolech se jet nedalo, takže do Mladečských jeskyní jsme dojeli autobusem. Po prohlídce jeskyní jsme zamířili na náměstí do Litovle, kde nám paní učitelka pověděla něco o historii města, a zašli jsme si na malý zákusek do místní kavárny. Následně, s doprovodem deště, jsme dojeli zpět na ubytovnu, kde jsme se uchýlili ke spánku, abychom byli čilí, protože další den nás čekala ta nejdelší túra. Hned po snídani jsme vyjeli a náš cíl byla lesní chata s restaurací, v níž jsme i poobědvali. Po výborném obědě jsme se byli podívat na koně a ovce hned vedle chaty. Bylo zde i menší hřiště, na němž jsme si i s učiteli užili spoustu zábavy. Poté nás už čekala jen dlouhá cesta do Mohelnice. A nastal poslední den tohoto výletu. Všichni jsme už byli docela unavení, ale i přesto se nikomu z nás nechtělo domů. Ale nic se nedalo dělat. Výlet jsme si náramně užili, i když počasí nám moc nepřálo.

Velké poděkování patří panu učiteli Lešingrovi, který cyklistické kurzy na naší škole vymyslel, paní učitelce Winklerové, která kurzy organizuje a paní učitelce Papouškové a Rozbrojové za skvělý doprovod.

Adéla Kobzová a Veronika Holubcová, VIII. B