Cena inspirace Světové školy

Akce/foto

V pátek 11. 11. 2022 přebírali naše žákyně Adéla Peslarová (třída IX. B), Kateřina Barešová (třída IX. C) a náš bývalý žák Matouš Válek (Gymnázium Jeseník) ve Frýdlantském salónku Senátu České republiky v Praze prestižní Cenu inspirace za projekt Světové školy, který nese název Lokální a fairtrade výrobky v Šumperku a okolí.

Celý minulý školní rok se žáci Matouš Válek, Vojtěch Mikeska, Samuel Horníček, Kateřina Barešová, Ester Lucová, Ema Štětinová, Adéla Peslarová, Karolína Sojková věnovali zajímavému tématu, jehož náplní byly právě fairtrade a lokální výrobky prodávající se v našem městě Šumperku a jeho blízkém okolí. Jejich usilovná mravenčí práce vyvrcholila charitativním jarmarkem a následně projektovým dnem pro žáky 1. stupně.

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 bychom naši zajímavou práci rádi uzavřeli projektovým dnem pro žáky 2. stupně a vánočním jarmarkem, který se ponese na vlně férovosti, udržitelnosti a podpory toho, co je lokální.

Děkuji svým kolegyním Petře Nevrklové, Zdeňce Zatloukalové, Ireně Kampové za pomoc, spolupráci a vedení naší školy za podporu tohoto smysluplného projektu.

Na závěr bych chtěla pogratulovat žákům ke krásnému a smysluplnému ocenění a vyslovit jedno velké přání. Nebuďme lhostejní ke globálním problémům. Podporujme to, co je fair, přemýšlejme o tom, co si kupujeme a namísto kvantity dejme přednost kvalitě. Přenesme slovo fair i do našeho běžného života. Bude se nám o mnoho lépe dýchat.

                                 Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová

Odkazy na video projektu

Odkazy na články: 1. článek, 2. článek