Přejít k hlavnímu obsahu
x

Akce týdne čtení v přírodě …

Akce /foto

Dne 5. 6. 2019 jsme s více jak s 40 dětmi školní družiny nasedli do autobusu a odjeli do Vernířovic. Vystoupili jsme u obecního úřadu a zde začalo naše putování za poznáním. Přivítal nás náš dnešní průvodce pan ing. Hojgr. Zavedl nás k místním rybníkům. Povídal nám mnoho zajímavého o místě, o přírodě kolem. Naskytla se nám možnost zde chvilku pobýt. Toho jsme hned využili.

V první řadě musely děti zjistit, ke komu kdo patří. Vybraly si tedy korálku. Ta byla z hlíny, kamene, dřeva nebo plastu, tedy z různých materiálů. Tím vznikly 4 týmy. Tyto týmy se poté střídaly na stanovištích a plnily zajímavé úkoly. Děti zapojily všechny smysly. Cílem projektu bylo získání nových znalostí o přírodě živé i neživé, o počasí a jeho změnách během roku, o zvířatech a rostlinách v dané lokalitě.

Na prvním stanovišti se musely vzájemně, v týmu, naučit básničku tak, že si předávaly informace. Každý měl chvíli na to naučit se tu „svou“ část textu. Poté teprve spojovaly naučené segmenty básničky v celek.

Na druhém stanovišti se děti dozvěděly zajímavosti o koloběhu vody v přírodě. Jejich úkolem zde bylo namalovat tento koloběh.

Na třetím stanovišti potom, společně ve dvojicích či trojicích hledaly dvojice živočichů na obrázcích. Jakmile vysbíraly všechny kartičky, tak došlo k diskusi nad kartičkami. Vzájemně se dozvěděly mnoho nového o zvířatech.

Poslední, čtvrté stanoviště bylo badatelské. Děti si vzaly kelímek s dvojitou lupou a zkoumaly, především bezobratlé živočichy (mravence, slunéčko sedmitečné, komára, mouchu…).

Jakmile splnily zadání úkolů na všech stanovištích, mohly se vydat na cestu. Čtyřkilometrová cesta malebnou vesnicí byla pro děti příjemná. Zastavovaly se u jednotlivých domů, sledovaly protékající potok či zvířata na polích. Cílem našeho putování byla zahrada pana Hojgra. Zda na nás čekala paní domu a s ní i svačina a hlavně pití. Jakmile se děti občerstvily, zjistily, že se na ně někdo kouká.

Byli to daňci a mufloni. Byli jsme totiž v daňčí oboře. Opět jsme si vyslechli povídání, tentokrát o životě daňků. Děti se dozvěděly, kam putují kaštany, které nosí do školy na podzim a co se s nimi vlastně děje a kdo si na nich pochutnává.

A aby si děti také malinko odpočinuly, šly s námi dvě babičky a knihovnická Jitka. Ty dětem přečetly a zarecitovaly krásné básničky a pohádky o kaštáncích. A to proto, že je právě v běhu devátý ročník tradičního svátku dětí a literatury, čtení dětem v ČR se společností Celé Česko čte dětem.

Na závěr této akce dostaly děti diplom, krásnou knihu se záložkou a malou sladkost.

Počasí nám velmi přálo. Je neuvěřitelné, že pršet začalo až po nástupu do autobusu. Celá akce byla velmi vydařená. Všichni si odnesli mnoho poznatků a pěkných zážitků.

Mgr. Adéla Nevrlá

fotogalerie