Přejít k hlavnímu obsahu
x

2. duben – Světový den porozumění autismu

Akce /foto

V roce 2008 se účastníci zasedání OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu.

V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

Tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětových kampaní. Většinu akcí spojuje modrá barva. Proč právě modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření. Což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

V České republice vyhlašuje NAUTIS každoročně osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. Kampaň je zaměřena na realizaci uceleného programu osvětových, vzdělávacích a kulturních aktivit, které napomáhají zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra v ČR.“                                        

Dne 2. dubna 2019 jsme se v naší škole i ve školní družině míjeli v modrých tričkách. Již při letmém pohledu bylo znát, že na výzvu „PŘIJDI V MODRÉM A PODPOŘ SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU!“ zareagovalo mnoho z nás. Naše školní družina nepořádá tuto akci poprvé. Opět jsme rádi Světový den porozuměni s autismem podpořili obléknutím svého modrého trička.

                                                                                                                      Mgr. Adéla Nevrlá