Přejít k hlavnímu obsahu
x

Naše škola v době koronavirové krize

Akce /respiratory

Nelze popřít, že uzavření škol a s tím spojená nutnost komunikovat s dětmi na dálku nás – stejně jako všechny ostatní – trochu zaskočila. Ale ne nadlouho.

Po počátečním období opakování již probraného učiva, probíhá v současné distanční výuka klíčových předmětů prostřednictvím aplikace MS Office 365 – Teams, materiály dětem předáváme i prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Řada učitelů s dětmi operativně komunikuje prostřednictvím i sociálních sítí – prostě se snažíme dostat školu do každé rodiny.

Pro rodiny, které nemají možnost on-line připojení, jsme nabídli vyzvedávání a předávání úkolů ve vestibulu školy – není to sice ideální stav, ale pracovní návyky dítěte tak mohou aspoň částečně zůstat zachovány.

Naši pedagogičtí pracovníci ovšem nezůstali jen u výuky. Právě v této kritické době se nám podařilo naplno využít 3D tiskárnu. Od konce března pan učitel Lešingr vytiskl polotovary 15 respirátorů a 45 obličejových štítů, které mu pak další dobrovolníci pomohli zkompletovat. Zdá se vám to málo? Pak možná nevíte, že tisk jednoho respirátoru trvá přibližně 8 hodin a obličejového štítu pak 2 hodiny.

Část takto získaných ochranných pomůcek jsme použili pro vlastní zaměstnance, kteří zajišťují „chod krizové školy“, část jsme předali MěÚ Šumperk k další distribuci, část již byla předána do městské knihovny nebo lázní ve Velkých Losinách. V současné době se tiskne další várka těchto štítů pro další zájemce.

Aktuálně se připravujeme na prezenční přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušku na střední školy.