Jarní soustředění – Ptáčata 2023

Akce/foto

Ve středu 26. 4. 2023 ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží v Šumperku. Autobus přijel včas, zpěváci se také sešli ve stanovenou dobu a vyrazili jsme!

Cílem naší cesty byl opět Ústav ekologického vzdělávání (ÚEV) v Mladoňově. Právě zde proběhlo, ve dnech 26. dubna až 28. dubna 2023, soustředění zpěváků našeho školního pěveckého, sboru PTÁČATA.

Soustředění tohoto typu absolvuje školní pěvecký sbor pravidelně.

I když zpívání je nejdůležitější činností na soustředění, zůstávalo zpěváčkům dosti času i na učení a jiné drobné odpočinkové aktivity. Těla si protáhli při sportovním odpoledni s prvky environmentální výchovy.

Slunečné, avšak chladné počasí nás provázelo po celou dobu soustředění. Chvílemi se na nás snášely také sněhové vločky.

To, co se v běžných zkouškách připravuje týdny, zvládli zpěváčci intenzivní přípravou během tří dnů. Bylo velmi poutavé je sledovat při práci. Jejich zaujetí
a nasazení bylo opravdu hodno obdivu. I v čase odpočinku a společných, volných chvil byli k sobě navzájem velmi přátelští. Nejstarší děvčata si dokonce přichystala pro své mladší kamarády hudební pohádkový kvíz.

Odjížděli jsme příjemně unaveni. Všichni spokojeni. Užili jsme si to, a ještě se mnohému naučili.

Děkujeme za příjemné zázemí, které jsme opět našli v ÚEV Mladoňově.

Za celým soustředěním i za programem mimo zpívání stojí paní učitelka Mgr. Pavla Zerzáňová, paní vedoucí vychovatelka Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá
a paní korepetitorka Marie Zajícová.

Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá