Den fascinace rostlinami

Akce/foto

Dne 12. 5. 2023 se žáci třídy IV. B zúčastnili akce Den fascinace rostlinami pořádané firmou AGRITEC. Na osmi stanovištích se žáci dověděli spoustu informací o pěstování lnu, vyrobili si vlastní bylinnou sůl, poznávali motýly, dozvěděli se také zajímavosti o složení půdy, poznávali rostliny podle semen a také si mohli prohlédnout zemědělskou techniku, atd.

Exkurze se žákům moc líbila a nově načerpané vědomosti využijí v hodinách přírodovědy.

Mgr. R. Drásalová