Domů

Pravěk v naší škole

V pátek 10. 11. 2017 se na naší škole uskutečnila pro 6. třídy přednáška o pravěku.
Pan Tomáš Lešingr nám připravil přednášku o pravěku. Na přednášce nám řekl, jak lidé v této době žili, jak si obstarávali potravu atd. Řekl nám také, že tenkrát existovaly dva druhy lidí. Ukázal nám, jak vypadaly jednoduché chaty, dozvěděli jsme se, že ohniště musí být vždy uprostřed domu. A to proto, aby celý dům neshořel a dodávalo teplo.

Výsledky podzimního sběrového týdne

V týdnu od 9. do 13. října 2017 proběhl tradiční podzimní sběr papíru. Podrobnější informace o celé akci najdete v listopadovém čísle školního Zpravodaje, který vychází 7. 11. 2017. V době uzávěrky textové části jsme bohužel neměli k dispozici celkový výsledek, s nímž vás nyní ráda seznámím:
Nasbírali jsme 25 040 kg papíru a lepenky a do pokladny sdružení KRAPŠ putuje 47 986,- Kč.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se sběru aktivně zúčastnili.

Vrškování 2017

V pátek 3. 11. 2017 se odpoledne pomalu slétli na naše školní hřiště draci z plastových vršků od PET lahví. K přistání jim pomohly děti z naší školní družiny a také děti ze školního parlamentu. Všichni se snažili vytvořit toho nejkrásnějšího a nejoriginálnějšího draka. Děti měly velmi nelehký úkol, ale zhostily se ho s nadšením a radostí.

Robotický den na naší škole

Dne 24. 10. 2017 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili „Robotického dne s průmyslovkou“. Jednalo se o akci, kterou pro 21 vyvolených žáků naší školy nachystal pan ing. Haltmar z VOŠ a SPŠ Šumperk spolu se svými studenty. Během jednoho dopoledne naučili žáky sestavit a naprogramovat robota za pomocí stavebnice LEGO ROBOT – MINDSTORMS EV3. Při práci nikdo nezahálel, neboť úkolů bylo mnoho. Většina se s podobnou stavebnicí setkala poprvé, a proto to určitě nebylo jednoduché.

Město čte knihu - výtvarná soutěž

V rámci festivalu "Město čte knihu" pořádala v říjnu 2017 Městská knihovna Šumperk výtvarnou soutěž na téma: Nakresli obrázek na obálku nebo ilustraci knih Daniely Fischerové. V naší škole proběhlo základní kolo ve dvou kategoriích.
V I. kategorii se na 1. místě umístila Amálie Bělíčková  z V. B, na 2. místě Karolína Lahrová z III. C a na 3. místě Daniel Žourek z III. C.

Zpívání v dešti aneb podzimní soustředění Ptáčat a Ptáčátek 2017

Podzimní soustředění školního pěveckého sboru proběhlo od 23. 10. do 25. 10. 2017. Počáteční myšlenka pořádání nejen jarního, ale také podzimního soustředění vyšla od zpěváků samotných. Ptáčata se tedy opět rozjela do Mladoňova u Nového Malína.

Ptáčata se opět rozezpívala…

Na podzim část ptactva opouští naše kraje a odlétá do lepších, teplých krajů.
Ne tak Ptáčata z naší školy. Těm právě na podzim začíná nová, letos již dvacátá první, sezóna.
Aha, že nevíme, kdo to jsou Ptáčata?
Jsou to žáci naší školy, kteří ve svém volném čase navštěvují pěvecký sbor pod vedením Mgr. Pavly Zerzáňové Hilšerové. Děti by možná také rády odletěly do teplých krajin, ale místo toho chodí na pravidelné zkoušky sboru, kde pilují svoje pěvecké umění.

Akce Klubu deskových her

Klub deskových her při naší školní družině společně se dvěma odděleními Veverek a Ježečků z Mateřské školy Šumperk, Třebízského 1 se v pátek 29. 9. 2017 sešly v šumperském Infocentru na Hlavní třídě. Klub deskových her zde pro děti z MŠ uspořádal „První deskohraní“ v Infocentru Šumperk.

Žirafa pomáhá – vybrali jsme 123 kabelek!


Velmi děkujeme každému, kdo přispěl ve jménu naší školy na nemocné děti (viz předchozí článek zde).

Sběr papíru

Sběrový týden 9. 10. - 13. 10. 2017
Kde:
   u školní stravovny
Kdy:
   PO – PÁ od 7,00 – 7,50 hodin
   ÚT od 15,00 – 17,00 hodin,
   ČT od 15,00 – 17,00 hodin