Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zápis do prvního ročníku

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Šumperk, Šumavská 21 od školního roku 2018/2019.

(Přijati žáci jsou uvedeni pod přiděleným registračním číslem)

274/2018 přijat/a   302/2018 přijat/a
275/2018 přijat/a   304/2018 přijat/a
276/2018 přijat/a   305/2018 přijat/a
278/2018 přijat/a   309/2018 přijat/a
279/2018 přijat/a   310/2018 přijat/a
280/2018 přijat/a   311/2018 přijat/a
281/2018 přijat/a   312/2018 přijat/a
282/2018 přijat/a   313/2018 přijat/a
283/2018 přijat/a   314/2018 přijat/a
284/2018 přijat/a   315/2018 přijat/a
285/2018 přijat/a   319/2018 přijat/a
286/2018 přijat/a   320/2018 přijat/a
287/2018 přijat/a   321/2018 přijat/a
288/2018 přijat/a   322/2018 přijat/a
290/2018 přijat/a   323/2018 přijat/a
291/2018 přijat/a   324/2018 přijat/a
292/2018 přijat/a   325/2018 přijat/a
293/2018 přijat/a   326/2018 přijat/a
295/2018 přijat/a   327/2018 přijat/a
296/2018 přijat/a   328/2018 přijat/a
297/2018 přijat/a   329/2018 přijat/a
298/2018 přijat/a   331/2018 přijat/a
299/2018 přijat/a   333/2018 přijat/a
300/2018 přijat/a   340/2018 přijat/a
301/2018 přijat/a      

V Šumperku dne 9. 4. 2018
Mgr. Viktor Verner v. r.
ředitel školy