Přejít k hlavnímu obsahu
x

Úspěšnost absolventů

Jedním z důležitých ukazatelů úspěšnosti školy je počet absolventů přijatých na střední školy na studijní obory s maturitou. Z tohoto pohledu si naše škola vede velmi dobře, neboť většina absolventů školy je dobře připravena (zpravidla hned v prvním kole přijímacího řízení jsou naši žáci přijati na vybranou střední školu). Ve školním roce 2014/2015 se na studijní obor s maturitou dostalo 84 % vycházejících žáků, v roce 2015/2016 jich bylo 78 %, v roce 2016/2017 to bylo 64 % a ve školním roce 2017/2018 bylo na maturitní obory přijato 78 % našich absolventů, přičemž většina z nich (80 %) byla přijata hned v prvním kole. To dokládá, že naši žáci byli dobře připraveni.

Dalším důležitým hodnotícím kritériem pro posouzení kvality vzdělávání poskytovaného naší školou je to, jak se absolventům daří naplňovat požadavky vzdělávání na střední škole. Zde se opíráme o vyjádření mnoha našich bývalých žáků, kteří ze svého pohledu hodnotí, jak je naše škola připravila. Oslovení žáci (dnes již středoškoláci a vysokoškoláci) oceňují svou připravenost na střední školu velice dobře, jejich adaptace proběhla bez problémů, jejich znalosti v některých vyučovacích předmětech byly natolik dobré, že často pomáhali zvládnout náročné učivo střední školy svým spolužákům, kteří přišli do třídy z jiných škol. Při rozhovorech s některými řediteli a učiteli místních středních škol si oslovení pochvalují, že žáci ze „šestky“ jsou stabilně dobře připravováni.

V neposlední řadě je také důležitým ukazatelem dobré práce našich pedagogů skutečnost, že z pátého ročníku je na osmileté gymnázium pravidelně přijato z naší školy v průměru 6 žáků, takže by se dalo říci, že třída osmiletého gymnázia je obvykle z jedné pětiny tvořena našimi žáky.