Přejít k hlavnímu obsahu
x

Přehled projektů

.

Školní projekty

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_0070000183)

Dnem 2. 1. 2017 se naše škola zapojila do spolupráce na projektu s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřený na podporu a rozvoj inkluzivního vzdělávání v Olomouckém kraji. Účelem projektu je zajištění školních poradenských služeb a vymezení priorit v oblasti speciálně pedagogického a psychologického poradenství. V rámci tohoto projektu bylo ve škole zřízeno pracovní místo pro školního speciálního pedagoga, který zajišťuje konzultační, poradenské a intervenční práce.

Projekt "Obědy pro děti"

Projekt je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím školy na základě darovací smlouvy. Naše škola je do tohoto projektu zapojena od školního roku 2014/2015.

Projekt „Ovoce do škol“

Naše škola se v roce 2010 zapojila do projektu „Ovoce do škol“. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby zdravé ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci.
Balíčky ovoce a zeleniny jsou dodávány měsíčně dle počtu žáků ve třídách. Pokud dítě v době distribuce není přítomno ve škole, lze do následujícího dne balíček uchovat v lednici. Rodiče si mohou pro balíček přijít, případně domluvit s třídní učitelkou jiný způsob odběru.

Projekt „Školní mléko“

Česká republika ve spolupráci s Evropskou unií podporuje spotřebu školního mléka; hlavním účelem tohoto programu bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Mezi podporované mléčné výrobky patří kromě mléka i zakysané mléčné výrobky, ovocné svačinky, cereální tyčinky a jiné výrobky zdravé výživy. Od roku 2008 je ve škole v rámci projektu „Školní mléko“ instalován chladící automat na výdej uvedených mléčných výrobků. Dítě má nárok na 1 dotovaný mléčný výrobek každý školní den. Výrobky si děti vyzvedávají kreditní kartou přímo z automatu.