Přejít k hlavnímu obsahu
x

Předvánoční dny plné dobrých skutků

Akce /

Loňské prosincové dny se díky naší škole nesly v duchu solidarity a sounáležitosti s těmi, kteří to potřebují. 

Žáci třídy VII. B nacvičili milé a vtipné "Vánoční pásmo" plné vánočně laděných písní a básní, které posléze představili nejen svým rodičům a známým na vánoční besídce, ale především dětem na Pomněnce a seniorům v Diakonii ČCE Sobotín.

Pomněnkové děti měly z naší návštěvy, uskutečněné dne 12. 12. 2018, ohromnou radost, nesmírně si představení užívaly. Sedmáky odměnily nejen velkým potleskem, ale také svým vlastním představením, jenž všechny přítomné dojalo k slzám.

Dne 19. 12. 2018 jsme zavítali do Domova se zvláštním režimem v Diakonii ČCE Sobotín, kde děti potěšily svojí přítomností staré lidi, které postihla Alzheimerova choroba. Setkání bylo pro nás všechny velmi emotivní, neboť jsme si v tomto kouzelném předvánočním čase uvědomili, jak je důležité myslet na ty, pro něž je velmi obtížné vzpomenout si na cokoli ze svého života. Vánoční písně však mnohým starým lidem v paměti utkvěly. Nekrásnější okamžik byl ten, kdy se jedna  stará paní, upoutaná na lůžko, rozzářila a rozezpívala, když uslyšela koledu Nesem vám noviny

Na závěr bych ráda poděkovala vedení školy, které nám umožnilo celou akci uskutečnit, paní učitelce Zdeňce Zatloukalové, paní asistentce Petře Brokešové a žákyním třídy IX. A  za velkou pomoc při výrobě kulis a vánočních dárků pro děti a seniory, panu fotografovi Jindřichu Buxbaumovi za pořízení emotivně laděných fotografií na Pomněnce, organizaci KRAPŠ  a Diakonii ČCE Sobotín za finanční pomoc a hlavně žákům třídy VII. B, kteří představení nacvičili.

Do nového roku 2019 jsme vstoupili s dobrým pocitem, který v nás doznívá ze dnů naplněných dobrými skutky v roce předešlém.

Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová