Přejít k hlavnímu obsahu
x

Oslavy 100 let republiky na naší škole

Akce /100 let CR

Dne 28. října 2018 si Česká republika připomíná 100 let od svého založení. K oslavám tohoto významného výročí se přidá i naše škola.

Ve středu 24. října proběhne na 2. stupni místo dopoledního vyučování projektový den, který nás vrátí do období uplynulých sta let. Ve čtyřech hodinových blocích jsme pro žáky nachystali mnoho aktivit. Mohou mapovat vývoj módy, hudby, tance i literatury. Čekají je besedy s pamětníky, návštěvy muzeí, ohlédnutí za sportovními i vědeckými úspěchy Čechů. Někteří si zahrají dětské hry svých prababiček nebo objeví kouzlo starých filmů. Vyrobíme také 100 lampionů symbolizujících 100 let naší republiky, přičemž na každém lampionu budou vypsány důležité události daného roku.

Do bloků se žáci 2. stupně budou podle svého zájmu zapisovat v pondělí 15. 10. a v úterý 17. 10. u vyučujících, kteří mají jednotlivé aktivity na starost.

Pro zapisování platí několik pravidel:

  • Každý žák se musí zapsat tak, aby měl program na celé dopoledne. Může si zvolit čtyři hodinové aktivity nebo je kombinovat s dvouhodinovými. Nelze si vybrat více než jednu aktivitu v každém bloku.
  • Není povoleno se zapsat na dvě filmová představení.
  • Počet žáků v každé aktivitě je omezen. Pokud tedy bude daná aktivita již naplněná, musí si žák v rámci stejného bloku zvolit aktivitu jinou.
  • Besedy s pamětníky doporučujeme zejména starším žákům, pro které budou cennými zdroji informací nejen do dějepisu.
  • Pokud si žák aktivity nevybere sám, bude do nich posléze zařazen vyučujícími.

Ve čtvrtek 25. října odpoledne budou naše oslavy pokračovat zasazením národního stromu – lípy na školním hřišti a lampionovým průvodem pro děti i rodiče. Zasazení lípy proběhne v 18:00 hod za asistence našich deváťáků. Lípa bude označená cedulkou, kterou vyrobí žáci 9. ročníku ve školní dílně a která bude poukazovat na 100 leté výročí založení naší republiky. Ihned poté se vydáme na lampionový průvod městem až k nové městské knihovně T. G. Masaryka, kde si od nás paní knihovnice převezmou našich 100 lampionů a vyzdobí jimi prostory knihovny. Do průvodu jsou zvány všechny děti i jejich rodiče i se svými lampiony.

V závěru tohoto dne bude v malé tělocvičně naší školy připravena velká téměř tříhodinová zážitková hra „Cesta časem“. Pod vedením pana učitele Lešingra a jeho pomocníků si žáci 8. a 9. ročníku prožijí na vlastní kůži nejdůležitější události posledních 100 let. Počet účastníků této hry je omezený na maximálně 40 osob. Přihlásit se do ní můžete v kabinetě matematiky.

Věříme, že si oba dny náležitě užijeme a stoleté výročí naší republiky důstojně oslavíme.