Domů

Naše atletky opět zazářily

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se v Šumperku na Tyršově stadionu konalo okresní kolo v ATLETICKÉM ČTYŘBOJI družstev  základních škol. V  chladném a větrném počasí bojovalo o nejlepší umístění 16 škol v kategorii mladších žákyň a 15 škol v kategorii starších žákyň.

Naše škola se zapojila do projektu "Nenech to být"

Volby do školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích
členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

IX. C provedla etiketou naše nejmenší školáky

Muzikoterapie jako cesta k sobě samému

Již čtvrtým rokem se na naší škole otevírá kroužek muzikoterapie, který využívá terapeutické a léčebné metody, v nichž hraje hlavní roli hudba. Děti mají možnost v tomto kroužku pracovat na svém pozitivním rozvoji díky celé škále her a cvičení z oboru muzikoterapie, arteterapie a dramaterapie pod vedením zkušené muzikoterapeutky, členky Muzikoterapeutické asociace ČR.

Žirafa pomáhá v boji proti cystické fibróze

Šumperský a jesenický deník pořádá v Divadle Šumperk „Kabelkový veletrh“. Naše škola má možnost stát se partnerem akce formou sběru kabelek všeho druhu. Děti je mohou nosit do 27. 9. 2017 do kabinetu matematiky. Celá sbírka bude předána organizátorovi akce a tyto kabelky se budou na veletrhu dražit i prodávat. Výtěžek bude předán jménem dětí naší školy na pomoc Klubu nemocných cystickou fibrózou. Akci můžete také podpořit svou účastí a zakoupením kabelky v divadle dne 4. 10. 2017.

Ohlédnutí za Světovou školou

Naše škola je od roku 2013 Světovou školou.
Tento projekt vedený organizací Člověk v tísni, o.p.s. se zabývá lokálními a globálními otázkami společnosti. Ve školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na humanitární pomoc (viz níže).
V letošním školním roce 2017/2018 chceme opět pomáhat.
Plánujeme:

Informace Klubu rodičů a přátel šestky (KRAPŠ)

Nejnovější informaci KRAPŠ číslo 11 čtěte zde.

Volno ředitele školy (29. 9. 2017)

Na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů na pátek 29. 9. 2017 volno ředitele školy.

Informace ze školní družiny

První školní den, tedy 4. 9. 2017, začne provoz školní družiny od 6 hodin a ukončen bude výjimečně z provozních důvodů v 15 hodin. V následujících dnech již bude provoz školní družiny vždy od 6 hodin do 16:30 hodin.