Domů

Environmentální výchova (EVVO) na naší škole

V rámci environmentální výchovy se žáci seznamují s problémy životního prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života.

Východiska environmentální výchovy
        - Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách
          a školských zařízeních, čj. 32 338/2000-22.
        - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. 27002/2005-22.

Dlouhodobě se zapojujeme do akcí věnovaných péči o životní prostředí – Ukliďme svět.
Spolupracujeme s institucemi zabývajícími se ekologickou výchovou:
        - SEV SVČ Doris Šumperk (Švagrov)
        - SEV Sluňákov Olomouc
        - SEV TEREZA Praha
        - SEV Pavučina

Výuka environmentální výchovy je zařazena do různých vyučovacích předmětů, např. přírodopis, občanská výchova, výtvarná výchova, fyzika, osobnostní výchova a dalších.

V průběhu školního roku jsou organizovány různé akce s pojené s EVVO

Dlouhodobé činnosti :
   Sběr papíru a jeho odvoz
   Zapojení do projektu "Les ve škole" - EVVO uplatněné ve výuce
   Úpravy a úklid okolí školy
   Začleňování vhodných témat EVVO do výuky
   Les ve škole (Sdružení TEREZA)
   Sběr suchého pečiva pro zvířátka
   Třídění odpadu (plast, papír)

 
Krátkodobé nárazové akce:

   Sběr a třídění odpadů (přednáška) - Tonda Obal na cestách                          
   Jak (ne)nakupovat hlouposti - SEV SVČ Doris Šumperk  

   ZOO Zlín - Lešná   
   Milky way - SEV SVČ Doris Šumperk 
   Pobytové programy SEV Švagrov  
   Co ve filmu neuvidíš - SEV SVČ Doris Šumperk                      
   Exkurze - Agritec
   Odborný kurz neodkladné resuscitace - Nemocnice Šumperk     
   Den Země                                                                                                       
   Outdoorové a zážitkové hry (Pandemie) ARPOK Olomouc

 
Soutěže a olympiády
   Zelená stezka – Zlatý list (soutěž žáků 4. - 9. ročníku)                           
   Biologická, zeměpisná, fyzikální a chemická olympiáda – školní a okresní kolo.
   Projekt Les ve škole - Sdružení TEREZA
   Internetová soutěž – HRAJ O ZEMI

        

Informační systém

Školní pěvecký sbor

Soutěž

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Přidat do kalendáře

Kde nás najdete

kliknutím na obrázek zvětšíte mapu

Statistika návštěvnosti


TOPlist