Domů

Vítání jara v naší školní družině

Jaro je tady. Proč ho tedy neuvítat?

Děti z naší školní družiny se rozhodly, že ho uvítají ve čtvrtek odpoledne 12. dubna 2018, a to společně s malými přáteli z mateřské školy „Sluníčko“ ze Šumperka.
Nachystaly pro ně program s netradičními aktivitami. Na školním hřišti si mohly děti z mateřské školy vyzkoušet chůzi v gumácích po nerovném povrchu, sbírání okvětních lístků květinkám, chytání kapek rosy pro paní Vodu a další a další aktivity.
Všechny tyto dovednosti vedly k získání zlatých klíčů k jaru. Těmi pak letošní jaro děti slavnostně otevřely. Jaké to ve zkratce bylo? Super! Přispělo k tomu příjemné a teplé počasí, kamarádská atmosféra i zajímavé aktivity. Děti z naší družiny si při otvírání jara vyzkoušely, jaké je to být "dospělákem" a mít někoho na starost :-).
Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří se na akci podíleli. Poděkování tedy patří dětem z naší školní družiny, dětem hostujícím a samozřejmě i dospělákům, kteří se účastnili v tomto případě spíše jako pozorovatelé.
Mgr. Adéla Nevrlá