Domů

Pozvánka do druhého kola vědomostní soutěže Poznej město Šumperk

Poslední únorový den byl i posledním dnem, kdy bylo možné odevzdat vyplněné soutěžní otázky vědomostní soutěže o městě Šumperk. V tomto školním roce se do prvního kola přihlásilo a práci odevzdalo 97 dětí nejen ze šumperských škol, ale také ze škol blízkého okolí. Soutěžní otázky se týkaly čarodějnických procesů. Bylo znát, že téma děti zaujalo. Většina z nich byla při řešení úloh velmi úspěšná, a proto při bodování rozhodovala každá maličkost. I letošní rok děti úlohy honotily. Nejvíce se jim líbily rébusy, tajenky a doplňovačky. Nejmenší radost jim udělala složená slovní úloha, ta u většiny rozhodla o postupu. Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za to, že si našli čas a první kolo soutěže dokončili. Velké poděkování patří i paním učitelkám, které soutěžní otázky dětem předaly a odpovědi doručily zpět
k vyhodnocení. Výsledkovou listinu najdete na našich webových stránkách pod ikonou soutěže Poznej město Šumperk. Úspěšní řešitele budou prostřednictvím mailu pozváni do II.kola soutěže, které se uskuteční na naší škole - ZŠ Šumperk, Šumavská 21, dne 11.4.2018 v 8:45hod.
Těšíme se na účastníky druhého kola soutěže.
Mgr. Petra Nevrklová