Domů

Předvánoční pobyt v SEV Švagrov - třída VII.C

Náš třídenní pobyt započal 29. listopadu 2017 v Šumperku na autobusovém nádraží s následným přesunem autobusem do Sobotína. Dále jsme pěšky pokračovali zasněženou krajinou 7 kilometrů na Švagrov.
Hned první den jsme se rozdělili do dvou skupin. První dělala krásné adventní věnce z chvojí a přírodních materiálů, druhá zatím pekla voňavé vánoční cukroví. Mezi tím jsme zkoušeli staré vánoční tradice jako například rozkrajování jablka, pouštění ořechových lodiček a lití vosku místo olova. Den jsme zakončili ,,koulovačkou“ a programem, který si holky připravily pro kluky.
Ve čtvrtek po snídani jsme se vyměnili ve skupinách a šli se dozvědět něco o tom, jak i Vánoce mohou být ekologické. Po obědě jsme si vyšlápli do lesa pro vánoční stromečky, které jsme vlastnoručně uřezali. Vrátili jsme se promrzlí a hlad jsme zahnali výbornou večeří. Večer přišel na řadu program kluků pro holky, po kterém následovala diskotéka. Ráno posledního dne jsme dostali za úkol připravit projekt. Měli jsme připravit plakát s tématem ,,různé druhy Vánoc“  ( tradiční, moderní…), který měl vypadat jako profil na Facebooku. Úkolu se každá skupina zhostila jinak, ale po předvedení se všechny líbily stejně. Po svačině jsme vyrazili pěšky na autobus a odjeli příjemně unaveni domů. Pobyt se nám vydařil.
                                                                                                   Klára Kunzová VII.C