Domů

Klub rodičů a přátel šestky - KRAPŠ

Informace č. 12 (2018-04-03) - příměstský tábor KRAPŠ 2018    přihláška 2018  souhlas s ošetřením
Informace č. 11 (2017-09-05) - Pozvánka na shromáždění členů KRAPŠ- 21.9.2017
Informace č. 10 (2017-03-21) - příměstský tábor
KRAPŠ 2017    přihláška 2017  souhlas s ošetřením
Informace č. 08 (2016-10-11) - Pozvánka na shromáždění členů KRAPŠ- 8.11.2016
Informace č. 07 (2016-10-11) - Rozpočet 2016/2017
Informace č. 06 (2015-11-07) - Rozpočet 2015/2016 aktualizace1.
Informace č. 05 (2015-10-10) - Pozvánka na shromáždění členů KRAPŠ.
Informace č. 04 (2015-11-07) - Rozpočet 2015/2016.
 Informace č. 03 (2014-09-16) - Nástěnka KRAPŠ - příměstský tábor 2014.
Informace č. 02 (2013-11-11) - Změna termínu schůzky KRAPŠ.
Informace č. 01 (2015-10-01) - Stanovy KRAPŠ.


Vážení rodiče, žáci a příznivci Klubu rodičů a přátel šestky - KRAPŠ!


Spolek KRAPŠ, je nástupcem Sdružení rodičů a přátel školy tzv. SRPŠ, které nemělo právní subjektivitu, což bránilo ve spravování finančních prostředků přijatých v rámci vašich poplatků. Proto nebylo možné v tomto modelu i nadále pokračovat.

Nová nezisková organizace se jmenuje Klub rodičů a přátel šestky zkratkou KRAPŠ a byla založena na konci školního roku 2012/2013. Založení této neziskové organizace se dobrovolně ujala trojice rodičů žáků školy: Petra Strnadová, Zdeněk Zerzáň a Veronika Horčičková.

Posláním KRAPŠ je materiálně, finančně a organizačně podporovat činnost školy a napomáhat spolupráci rodiny a školy při společném působení na výchovu a vzdělávání žáků, což je uvedeno ve Stanovách sdružení, které jsou nejdůležitějším dokumentem pro zřízení takové to neziskové organizace.

V současné době má KRAPŠ šest členů Rady, kteří navrhují a schvalují rozpočet i plán činnosti sdružení. Po zaplacení vašich příspěvků KRAPŠ se stáváte právoplatnými členy sdružení. Z tohoto členství vám neplynou žádné povinnosti, ale naopak i vy se můžete podílet na navrhování rozpočtu, přicházet s konstruktivní kritikou či podnětnými návrhy.

Hlavními zdroji příjmů KRAPŠ jsou členské poplatky a finanční prostředky získané za sběr papíru. Díky těmto příjmům, může KRAPŠ přispět vašim dětem na výlety, exkurze, plavecké i lyžařské výcviky, vybavení do počítačové učebny, na činnost školního sboru, na vybavení výtvarné dílny, na činnost sportovního klubu, či na jiné další drobnější odměny na akcích pořádaných školou a školní družinou dle potřeb konkrétního školního roku.

Pokud přemýšlíte, jak se zapojit do činnosti KRAPŠ aktivněji a chcete mít možnost ovlivňovat, na co se budou finanční prostředky rozdělovat, nebo se jen chcete neformálně pobavit o činnosti sdružení s jejími členy, jste srdečně vítáni - kontakt viz níže.

Pro všechny zájemce, kteří se nerozhodnou s členy KRAPŠ setkat, ale přesto mají potřebu sdělit jim nějaký názor, přání nebo námět k řešení, je připravena schránka ve vestibulu školy. Touto formou předané zajímavé náměty a názory budou anonymně zveřejněny na webu školy v sekci Klubu rodičů a přátel šestky.

Do budoucna plánujeme organizovat i náročnější kulturně-společenské nebo sportovní akce, o které bude mezi vámi zájem.

Nakonec všem rodičům, žákům a příznivcům KRAPŠ, přeje Klub rodičů a přátel šestky hodně porozumění, tolerance a dobrých nápadů v osobním i studijním životě!
 
                                             Za Radu KRAPŠ Petra Strnadová
 
KONTAKT:
 
Název organizace:           KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠESTKY - KRAPŠ, z.s.
Adresa:                              Šumavská 2325/21, 787 01 Šumperk
Email:                                 
kraps@6zs.cz
 
 
 

Informační systém

Školní pěvecký sbor

Soutěž

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Přidat do kalendáře

Kde nás najdete

kliknutím na obrázek zvětšíte mapu

Statistika návštěvnosti


TOPlist