Domů

Plán práce ŠP

Plán práce školního parlamentu 2017/2018
  • září
1. schůzka zástupců tříd 4. - 9. roč. (program, volby – parlament, výběr hlavní skupiny – Světová škola 7. – 9. roč., podpora Kabelkového veletrhu)
  • říjen
2. schůzka - Vrškování – Draci vs. Šk. parlament – 25. 10. 2017
Mistrovství ČR v deskových hrách (kk) – pomoc ŠD                 
  • listopad     
3. schůzka - Uspávání skřítků (spolupráce se ŠD)
  • prosinec
4. schůzka - Předvánoční hrátky pro děti z MŠ, Mikulášská nadílka v MŠ
  • leden   
5. schůzka - Šestka má talent                                
  • únor     
6. Schůzka - Valentýn - přáníčka      
  • březen
7. schůzka - Na co máš chuť (výběr jídla)
  • duben
8. schůzka - Barevné Velikonoce, Soutěž o nejkrásnější kraslici               
  • květen   
9. Schůzka - Olympijský den pro děti z MŠ
  • červen
10. schůzka -  zhodnocení činnosti
 
Během celého školního roku školní parlament bude velice úzce spolupracovat s projektem Světová škola.
Během roku budeme navzájem spolupracovat na vytváření školního časopisu v sedmých ročnících. Návrhy: soutěže, akce Vánoce aj.