Domů

Výdej svačinek

V rámci doplňkové činnosti připravuje školní jídelna dopolední svačinky.

Cena svačinky činí 17,-- Kč.

Rodiče mají možnost děti na svačinky přihlásit stejně jako na obědy.
Čip může sloužit současně k evidenci oběda i svačinky.

Svačinky se vydávají v době 8:45 – 8:55 a 9:40 – 10:00 hodin.

Kromě toho školní jídelna zajišťuje pitný režim v době od 10:45 do 14:00 hodin.