Domů

Složení školské rady

Zástupci pedagogických pracovníků školy:  

Mgr. Jindřiška Haltmarová - předseda školské rady
RNDr. Zuzana Bendová       

Zástupci zákonných zástupců žáků: 

Ing. Kateřina Rendová
Petra Brokešová

Zástupci zřizovatele školy: 

Ing. Zdeněk Muroň
Martin Janíček

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školská rada je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Úkoly a pravomoci školské rady jsou stanoveny v § 167 a 168 tohoto zákona. 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

Informační systém

Školní pěvecký sbor

Soutěž

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Přidat do kalendáře

Kde nás najdete

kliknutím na obrázek zvětšíte mapu

Statistika návštěvnosti


TOPlist