Domů

Informace o provozu školní družiny

Školní družina (ŠD) realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových  činností a kroužků; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Provoz ŠD

  • - Provozní doba ŠD je od 6:00 do 16:30 hodin
  • - Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:  14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hodin.
  • - Provoz končí v 16:30 hodin.
  • - Žáci do ŠD ráno přicházejí zadním vchodem ze strany školního hřiště.
  • - V 7:40 hodin děti v doprovodu vychovatelek odcházejí do výuky.
  • - Odchody žáků ze ŠD jsou stanoveny dle písemných požadavků rodičů.
  • - Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30-ti žáků.
    Přednost při naplňování kapacity ŠD mají žáci 1. ročníku. Následně žáci 2. ročníku, 3. ročníku, atd. Takto se postupuje až do naplnění kapacity ŠD.
Prioritou ŠD je odpočinková, rekreační a zájmová činnost. Zapojili jsme se do celostátních akcí  - Celé Česko čte dětem a Nocování s Andersenem. Velkou zásobu deskových her, které ŠD vlastní, využívají nejen žáci ŠD.
Prosíme rodiče, aby veškeré změny odchodů ze ŠD psali do deníčků ŠD.