Domů

Cena stravného od 1. ledna 2018

OBĚDY  
Malí  (7 – 10 let) 21,-- Kč
- nemoc, prázdniny, 15 % DPH 54,-- Kč
Střední (11 – 14 let) 25,-- Kč
- nemoc, prázdniny, 15 % DPH 58,-- Kč
Velcí (15 a více let) 28,-- Kč
- nemoc, prázdniny, 15 % DPH 63,-- Kč
Cizí strávníci, nemoc.  zaměstnanci 63,-- Kč
 (15 % DPH)  
SVAČINA (15 % DPH) 17,-- Kč