Domů

Výchovný poradce

 

Výchovný poradce: Mgr. Jindřiška Haltmarová 

Konzultační hodiny:   kdykoliv po telefonické domluvě
                                     telefon: 583550616

 

Činnosti výchovného poradce :
1. Karierové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • - Skupinové šetření k volbě povolání
  • - Individuální šetření k volbě povolání
  • - Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
  • - Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními ( SPC,PPP,… )
2. Péče o vzdělávání nadaných  a mimořádně nadaných žáků
3. Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
  • - Vyhledávání a orientační šetření
  • - Zajišťování a zprostředkování diagnostiky
  • - Péče o integrované žáky ( spolupráce s TU – plány; se spec. pedagogy - začlenění do nápravné péče )
  • - Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
4. Prevence školní neúspěšnosti a řešení problémů žáků při neprospěchu
5. Prevence, eliminace a řešení výchovných problémů žáků