Domů

Pedagogičtí pracovníci

e-mail pedagogických pracovníků školy je ve tvaru prijmeni(zavináč)6zs.cz

1.   Balvínová Kateřina asistent pedagoga 583550636
2. Mgr. Bednarská Božena učitelka 583550628
3. RNDr. Bendová Zuzana zástupkyně ředitele školy 583550624
4.   Bojková Marie              učitelka 583550636
5.   Brokešová Petra asistent pedagoga 583550611
6. Ing. Drásalová Lenka učitelka 583550635
7. Mgr. Drásalová Růžena učitelka 583550637
8. Bc. Fojtíková Lucie učitelka 583550612
9.   Fridrichová Monika asistent pedagoga 583550634
10. Mgr. Habrnalová Hana učitelka 583550611
11. Mgr. Haltmarová Jindřiška výchovná poradkyně  583550616
12.   Hlavsová Vlasta asistent pedagoga 583550630
13. Mgr. Holoušová Věra učitelka 583550630
14. Mgr. Hrochová Ilona učitelka 583550631
15. Mgr. Jakubíková Lenka učitelka 583550612
16. Mgr. Knířová Hana učitelka 583550630
17. Mgr. Kolák Oldřich učitel 583550637
18.   Koutná Pavlína asistent pedagoga 583550628
19. Mgr. Kroupová Radka učitelka 583550612
20. Mgr. Křižanová Lenka učitelka 583550628
21. Mgr. Monika Kylarová učitelka 583550612
22.   Lešingr Tomáš metodik ICT 583550637
23. Mgr. Lucová Radmila zástupkyně ředitele školy 583550624
24. Mgr. Macháčková Kateřina učitelka 583550636
25. Mgr. Muroňová Ester učitelka 583550617
26. Mgr. Navrkal Jiří učitel 583550631
27. Mgr. Nevrklová Petra učitelka 583550611
28. Mgr. Pánová Ivana učitelka 583550631
29. Mgr. Papoušková Jolana školní metodička prevence 583550638
30.   Plánková Blanka asistent pedagoga 583550630
31.   Pospíšková Irena asistent pedagoga 583550611
32. Mgr. Rozbrojová Lenka učitelka 583550611
33. Mgr. Rýcová Angelika učitelka 583550638
34. Mgr. Rýznarová Alena metodička prevence šikany 583550636
35. Bc. Sitová Markéta učitelka 583550634
36. Mgr. Šamšulová Jana učitelka 583550611
37. Mgr. Šinoglová Milena učitelka 583550630
38. Mgr. Šmehlíková Marcela učitelka 583550617
39. Mgr. Štětinová Buxbaumová Petra učitelka 583550617
40. Mgr. Švécarová Hana učitelka 583550637
41. Mgr. Tůmová Lenka učitelka 583550630
42. Mgr. Verner Viktor ředitel školy 583212980
43. Mgr. Veselá Romana učitelka 583550628
44. Mgr. Vicencová Soňa učitelka 583550636
45. Mgr. Winklerová Martina koordinátorka EVVO 583550618
46. Mgr. Zatloukalová Zdeňka učitelka 583550618
47. Mgr. Zerzáňová Hilšerová Pavla učitelka 583550638